nufnang

Tuesday, November 10, 2009

BILA KITA BERBICARA TENTANG BAHASA KEBANGSAAN


Blogger ajahare berkata...

YB Siber Mazidul,
Bila memperkatakan kebobrokan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat di Malaysia sekarang, masyarakat seharusnya meneliti beberapa aspek. Antaranya :
1. kedudukan bahasa Melayu dalam perlembagaan
2. Penguatkuasaan bahasa mengikut aktanya.

Selagi perkara itu tidak diangkat martabatnya , maka lahirlah generasi bangsa yang memperlekehkan bahasa sendiri.

Selasa, 2009 November 10 07:46:00 MYT

Blogger Mazidul Akmal Sidik berkata...

Ajahare, nanti lekat pula gelaran YB Siber :)

Usah hairan jika kini, pelajar sekolah meraih markah 98% untuk bahasa Inggeris dan 68% untuk kertas bahasa Malaysia. Malah, ada gagal kefahaman bahasa ibunda sendiri.